Blog

Confronterende humor

Maand van de Bijbel. Blog 13. Dé toespraak en de levenslessen van Jezus komen in twee dagen aan de orde. Vandaag meen ik Jezus’ confronterende humor te zien.

Vrolijk heilig

Maand van de Bijbel. Blog 11. Over misschien wel dé Jezus-tekst, maar dan in het Oude Testament. Een mooi scharnierpunt naar de volgende 11 blogs over het Nieuwe Tesament.

De therapeut (een lied)

Maand van de Bijbel. Blog 9. Vandaag het heftige verhaal van de tweede grote man – naast Mozes – van het Oude Testament: Elia, de profeet. Hij gaat door een groot dal. Depressie. Burn-out. Op zoek naar God. Of beter: God zoekt hem.

Vol vuur volwassen

Maand van de Bijbel. Blog 7. Israël is bevrijd uit Egypte. Mozes komt terug bij de berg, waar het voor hem begon. En dus gebeurt er weer wat. Hij krijgt de tien geboden. De oersaaie tien geboden, denk ik dan altijd…

‘Jouw vraag ligt in mijn naam’

We verlaten Genesis. Dit is blog 6. Over Exodus 3. Israël leeft als slaaf in wereldmacht Egypte. Mozes wordt geroepen om zijn volksgenoten te bevrijden. Hij heeft daar zo zijn bedenkingen en vragen bij.

Er is een hoop gewonnen

Het is de Maand van de Bijbel. Met 22 blogs achter elkaar. Dit is blog 5. Over Genesis 32, het verhaal van Jakob, de kleinzoon van Abraham. De worstelaar met God, met anderen en met zichzelf.

Vaders en moeders van velen

Het is de Maand van de Bijbel. Met 22 blogs achter elkaar. Dit is blog 4. Over Genesis 12, het verhaal van aartsvader Abraham. En de zware en noodzakelijke strijd van het loslaten van ons ego. Voor het grote, grotere of zelfs grootse doel.

(Onze?) Woede!

Maand van de Bijbel. 22 blogs. Dit is blog 3. Over Genesis 6, het verhaal van Noach, zondvloed, ark, regenboog. En over (onze?) boosheid.